هزینه سفارش پروژه: 250 الی 450 هزار تومان(هزینه سفارش پروژه بستگی به موضوع دارد)

موارد تحویلی پروژه:
1-مقدمه
2- بیان مسئله
3-اهداف تحقیق
4-سوالات تحقیق
5-مفروضات تحقیق
6-ضرورت انجام تحقیق
7-پیشینه تحقیق:بررسی 10 مقاله سال جاری و 5 مقاله سال های قبل.
1-7- بررسی contribution تمامی مقالات
2-7- بررسی روش پیشنهادی تمامی مقالات
3-7- بررسی روش پیاده سازی، دیتاست و  آزمایشات صورت گرفته در مقالات
4-7- بررسی 5مقاله مروری(survey)
8-ارائه ایده و نوآوری
9-ابزار گردآوری اطلاعات
10-تجزیه و تحلیل اطلاعات
11-ارائه زمانبندی
12-منابع و ماخذ
13- تنظیم پروژه طبق فرمت دانشگاه
14- ارسال تمامی مستندات به همراه یک ویدئو آموزشی(توضیح بیان مساله و روش پیشنهادی)
نکته: پرداخت 100هزار تومان بیعانه، مابقی مبلغ زمانی دریافت می شود که پروژه توسط شما(90درصد مبلغ را میپردازید) و دانشگاه(10درصد مبلغ را میپردازید) تایید گردد. ضمنا حداکثر زمان پشتیبانی 45روز می باشد.

‫جهت سفارش پروژه و واریز مبلغ میتوانید از صفحه واریز به حساب اقدام نمایید. پس از واریز مبلغ بیعانه، شماره ترا کنش را‬‫ جھت پیگیری حتما نزد خود نگھداری نمایید و سفارش پروپوزال خود را از صفحه ارتباط با ما ثبت نمایید.

هزینه نوشتن سمینار: 300 الی 500 هزار تومان(بستگی به موضوع دارد)

موارد تحویلی سمینار:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسئله
3-1- اهداف تحقیق
4-1- فرضیه تحقیق
5-1-سوالات تحقیق
6-1- ضرورت انجام تحقیق
7-1- تعاریف واژگانی
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- مروری بر ادبیات پیشین
2-2-1- بررسی اولین مقاله ارائه شما در زمینه کاریتون تا مقالات 2016(بررسی 20 الی 35 مقاله)
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
3-1- نتیجه گیری و مقایسه روش های ارائه شده
3-2- پیشنهادات کار اینده
3-3- منابع و ماخذ
ساخت پاور پوینت ارائه
نکته: پرداخت 100هزار تومان بیعانه، مابقی مبلغ زمانی دریافت می شود که پروژه توسط شما(90درصد مبلغ را میپردازید) و دانشگاه(10درصد مبلغ را میپردازید) تایید گردد. ضمنا حداکثر زمان پشتیبانی 45روز می باشد.

‫جهت واریز مبلغ میتوانید از صفحه واریز به حساب اقدام نمایید. پس از واریز مبلغ بیعانه، شماره ترا کنش را‬‫ جھت پیگیری حتما نزد خود نگھداری نمایید و درخواست خود را از صفحه ارتباط با ما ثبت نمایید.

کاملا رایگان،

تماس در ساعات اداری